Die afoox webwerf en alle inligting, inhoud, materiaal, produkte (insluitend sagteware) en dienste wat hierdeur vervat is of op ander manier toeganklik gemaak word, word aangebied sonder enige waarborg met betrekking tot inhoud en beskikbaarheid, sonder uitdruklike of geïmpliseerde waarborge van enige aard (aan die omvang deur die wet toelaatbaar), insluitend (maar nie beperk nie tot) titelwaarborg, materiële waarborg en waarborg vir geskiktheid vir 'n spesifieke doel, tensy skriftelik anders ooreengekom.

Die inhoud van die afoox-webwerwe is met die grootste sorg geskep en vorm 'n reeks dienste vir die besoekers aan hierdie bladsye. afoox behou die reg voor om die inhoud van hierdie bladsye aan te vul, te verander of te verwyder sonder vooraf kennisgewing of aanduiding.

Die produkte wat aanlyn verskyn, kan van die produkte in 'n winkel afwyk (bv. Met betrekking tot kleur, grootte, vorm of gewig). afoox streef daarna om die produkte so akkuraat as moontlik aanlyn voor te stel. Soos met alle redaksionele inhoud, kan selfs die inligting op die afoox-webwerwe mettertyd verouderd raak. afoox selekteer en ondersoek sy inligting op 'n gereelde basis noukeurig om te verseker dat hierdie inligting op datum en presies is. Geen afoox of enige ander lid van die afoox Group kan egter enige waarborg of aanspreeklikheid aanvaar vir die geldigheid, beskikbaarheid, volledigheid of akkuraatheid van die gegewens of inligting wat op die webwerwe verskaf word nie.

Behoudens die voorafgaande, aanvaar geen afoox nóg 'n lid van die afoox.company (in soverre dit toelaatbaar is deur die wet) enige aanspreeklikheid vir verlies of skade van enige aard wat mag voortspruit uit die toegang tot en / of die gebruik van elemente op die afoox-webwerwe nie, van die onvermoë om toegang tot die webwerwe te verkry of om dit te gebruik, of van die inligting, inhoud, materiaal, produkte (insluitend sagteware) en dienste wat andersins hierdeur beskikbaar gestel word. Nóg afoox nóg ander partye wat aan die skepping, ontwerp en werking van die afoox-webwerwe deelneem, kan aanspreeklik gehou word vir verlies of skade van enige aard, insluitend (maar nie beperk nie tot) direkte, indirekte, sekuriteit, gevolglike skadevergoeding en boetes of vir die koste van vervangingsgoedere en dienste, ongeag of die verlies of skade beweer word weens 'n kontraktuele oortreding, pligsversuim of sorg of as gevolg van 'n onregmatige daad in verband met die toegang, gebruik of onvermoë om die afoox webwerwe te gebruik of op foute of weglatings in die inhoud van die webwerwe. Nóg afoox nóg enige ander lid van die afoox Group aanvaar waarborg dat die afoox-webwerwe, die inligting, inhoud, materiaal, produkte (insluitend die sagteware of dienste wat op die webwerwe vervat is, of andersins beskikbaar gestel word deur die webwerwe, hul bedieners en e- e-posse wat deur afoox) op die webwerwe gestuur word of op ander manier toeganklik gemaak word, is vry van virusse of ander skadelike komponente. U erken en aanvaar dat u die afoox-webwerwe op eie risiko gebruik.

Wette van sekere jurisdiksies laat nie die beperking van implisiete waarborge of die uitsluiting en / of beperking van sekere skadevergoeding toe nie. As so 'n wet op u van toepassing is, is dit moontlik dat sommige of al hierdie beperkings en / of uitsluitings nie op u van toepassing is nie, en u kan addisionele regte hê.